Thỏa ước lao động

TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
Địa chỉ: Xã Văn Tiến – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Bộ Luật lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 có hiệu lực ngày 01/05/2013.
Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam đó được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/6/1990.
Căn cứ Nghị định số 05/2015/ND-CP ngày 12/01/2015; thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.
Để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong quan hệ lao động.
Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2016 tại văn phòng Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera chúng tôi gồm có:
A/. ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (gọi tắt là Công ty)
Do : Ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc Cty làm đại diện
Địa chỉ : Xã Văn Tiến – TP Yên Bái
Điện thoại :
B/. ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (gọi tắt là Công đoàn)
Do : : Bà Bùi Thị Kim Chung – Chủ tịch CĐCS làm đại diện.
Địa chỉ : Xã Văn Tiến – TP Yên Bái
Điện thoại :
Cùng nhau ký thỏa ước lao động tập thể với các nội dung chính như sau:

CHƯƠNG 1 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1 : Bản thỏa ước lao động tập thể này quy định mối quan hệ giữa hai bên về trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên và đảm bảo xó hội cho người lao động trong thời gian thỏa ước có hiệu lực, đồng thời thỏa ước này đó được tập thể người lao động góp ý, bổ sung trước khi ký kết.
Điều 2 : Thỏa ước này có hiệu lực trong thời gian 3 năm, sau đó thỏa ước sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc được tiếp tục theo từng thời gian tùy theo sự thỏa thuận của hai bên khi hết hạn.
Sau khi hết hạn nếu hai bên không có ý kiến sửa đổi, bổ sung thì thỏa ước này sẽ được gia hạn và đăng ký tại cơ quan lao động.
Đồng thời thỏa ước này là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp lao động tại công ty.
Mọi trường hợp khác không được ấn định trong thỏa ước sẽ được giải quyết theo luật các văn bản pháp quy của Nhà nước.
Điều 3: Nhiệm vụ và trách nhiệm tổng quát của hai bên.
3.1- Người sử dụng lao động: Cam kết thực hiện đầy đủ mọi thỏa thuận trong thỏa ước và tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo quyền tự do hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
3.2- Người lao động: tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh những điều đó ký kết trong thỏa ước, trong hợp đồng lao động cá nhân. Triệt để chấp hành quy chế, nội quy của công ty.

CHƯƠNG II: PHÚC LỢI KHÁC

Điều 4: Các phúc lợi khác:
– Cưới hỏi : 500.000.đ/trường hợp
– Ma chay: 500.000 đ/trường hợp
Thưởng các ngày lễ lớn:
– Ngày chiến thắng 30/4 + 01/5 300.000đ – 1.000.000,đ
– Ngày Quốc khánh 2/9 300.000đ – 1.000.000,đ
Các ngày tết âm lich, dương lịch:
– Theo kết quả sản xuất kinh doanh
– Tặng quà cho các cháu ( từ 15 tuổi trở xuống là con NLĐ ngày Quốc tế thiếu nhi. Trung thu , tối thiểu là 100.000 đồng / cháu.
– Tặng quà cho chị em phụ nữ nhân dịp lễ 8/3 và 20/10 trị giá 200.000 đồng / lần /người
– Hàng năm người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát, tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty.
– Thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động theo kết quả sản xuất kinh doanh.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5: Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nếu một bên nào có yêu cầu sửa đổi hay bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì phải bảo cho bên kia cụ thể nội dung cần sửa đổi hay bổ sung chậm nhất 7 (bảy) ngày và cả hai bên cùng tiến hành thương lượng, xem xét các nội dung cần sửa đổi hay bổ sung trong bản thỏa ước này. Những thỏa thuận cần sửa đổi hay bổ sung sau khi thống nhất thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thẩm quyền và người lao động được biết.

Misplaced modifiers can also create some interesting mental pictures pizza was given to the teenagers that had pepperoni and olives https://paperovernight.com/ on them

Trả lời